Silfide d.o.o.
english

Inertni plinovi u službi sigurnijih gradova

Mnoge članice EU-a s visokom ekološkom sviješću polako odbacuju kemijska sredstva za gašenje požara te koriste većinom ili u potpunosti sustave inertnih plinova.
U njima se koriste plinovi za gašenje koji su već prisutni u atmosferi; argon i dušik.
Sustavi za gašenje inertnim plinovima predstavljaju budućnost gašenja požara u prostorima u kojima ljudi borave jer se cijela svjetska zajednica zajedno okreće u ekološkom smjeru.


Preuzmite cijeli članak