Silfide d.o.o.
english

Fotokopiranje velikih formata

 
Zahtjeve za umnožavanjem nacrta/grafike u crno-bijeloj tehnici do 914 cm vrlo jednostavno ćemo riješiti na Ricoh 480W stroju za fotokopiranje. Formatiranje i ojačavanje letvicama samo su dodatak na pruženu uslugu umnožavanja dokumentacije.
Fotokopiranje velikih formata nije rezervirano samo za crno-bijelu tehniku. U mogućnosti smo kopirati i dokumentaciju veću od A3 formata pa sve do 914 cm širine.