Silfide d.o.o.
english

Zamjena za HALON 1301

Sustav za gašenje požara ECARO-25 najsličnija je i novčano najprihvatljivija alternativa za zamjenu Halona 1301, a ujedno i najmanje negativno utječe na okoliš.
Temeljni zahtjevi zaštite građevina od požara odnose se na pravilan odabir građevinskih materijala u pogledu njihova ponašanja u požaru, pravilan odabir građevinskih elemenata i konstrukcija u pogledu njihove otpornosti na požar te na pravilno projektiranje građevine.
Preuzmite cijeli članak